PUG-K XYZ
PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC
  • opracowanie dokumentacji geodezyjnej przy regulacjach cieków - prace na zlecenie Śląskiego i Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
  • podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości gruntowych na zlecenia Urzędów Miasta w Tychach, Bytomiu, Zabrzu i Gliwicach
  • obsługa inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej w Bojszowach, Tychach, Imielinie, Chełmie Śląskim i Mikołowie
  • sporządzenie map do celów projektowych pod inwestycje drogowe w Bielsku ul. Grażyńskiego, w Jastrzębiu Zdroju ul. Komuny Paryskiej
  • obsługa budowy lotniska (drugiego terminala wraz z infrastrukturą) w Katowicach-Pyrzowicach