PUG-K XYZ
GEODEZJA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • wznowienia i stabilizacje punktów granicznych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • mapy do celów prawnych
 • ekspertyzy, badanie i regulacje stanów prawnych (m.in. do ksiąg wieczystych)
 • dokumentacje do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków
POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE
 • wytyczenia obiektów budowlanych
 • wytyczenia sieci liniowych urządzeń podziemnych
 • inwentaryzacje obiektów
 • inwentaryzacje sieci uzbrojenia podziemnego
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej
 • sporządzanie map do celów projektowych
 • wykonywanie map w postaci numerycznej
Odbiornik sygnału GPS
Odbiornik sygnału GPS firmy Altus Positioning Systems.
Wysokiej klasy urządzenie pomiarowe będące na wyposażeniu naszej firmy.